german  english  italy  poland  spain  hungary  lettland  sweden  Färöer  japan  serbia  france  russia

Franz Fühmanns bibliotek

Franz Fühmann (1922–1984), en av de viktigaste tyska författarna under andra halvan av nittonhundratalet och känd redan under sin livstid långt utanför DDRs gränser. Han var dessutom en makalös bokälskare och boksamlare. Hans omfattande arbetsbibliotek, cirka 17 000 band, innefattar litteratur från de mest skilda områden. Nära knuten till sin litterära verksamhet är hans prioriteringar av tysk litteratur från 1800- till 2000-talet, engelsk och fransk litteratur från 1900- till 2000-talet, sagosamlingar, mytologi, konst, filosofi, religion, historia, politik, sociologi, psykologi och psykoanalys samt facklitteratur om gruvbrytning och många uppslagsverk och lexikon.

Ett stort antal värdefulla förstahandsutgåvor (särskilt expressionistisk litteratur) och vissa ytterst sällsynta privattryck med låga upplagor bland dem böcker med originalgrafiska arbeten.
Som ett mått på den högaktning som poeten och människan Franz Fühmann fick av författarkollegor kan de mer än fem hyllmeter band som dedicerats till honom. Bredvid två nobelpristagare finns en lång lista med framstående namn.

Unikt och av största intresse för varje litteraturvetare, forskare och Fühmann-kännare är de otaliga (ofta färgade) anteckningar, marginalia och anteckningslappar i böckerna i hans bibliotek. Till detta hör de sex anteckningslådor fullskrivna registerkort som finns i ett arkivskåp i biblioteket. Typiskt är också hans namnteckningar på framsidan av böckerna.

Förutom böcker och tidskrifter, kan man också hitta temarelaterade tidningsurklipp eller häften, och broschyrer samt foton, kartor, konsttryck och liknande mellan hans böcker; men inte bara det, utan också en hel del handskrivna och maskinskrivna manuskript, utkast eller anteckningar till hans verk, både manuskript av andra författare samt vykort och brev till honom (från Uwe Greßmann, Rainer och Sarah Kirsch, Wolfgang Hilbig, Christa Wolf och många andra). Franz Fühmanns bibliotek bidrar således inte bara karaktären av ett arbetsbibliotek utan också ett bibliotek med hans litterära kvarlåtenskap.

Franz Fühmanns bibliotek fanns under hans livstid på tre platser: i lägenheten på Strausberger Platz, författarlya i Märkisch Buchholz och en butikslägenhet i Berlin. För första gången sedan början av 2003 finns denna unika boksamling i Historischen Sammlungen der Zentral- und Landesbibliothek Berlin tillgänglig för forskning, med god översikt ordnad efter ämnesområden.

Volker Scharnefsky

Länk: Zentral- und Landesbibliothek Berlin - Historische Sammlungen