german  english  italy  poland  spain  hungary  lettland  sweden  Färöer  japan  serbia  france  russia

FRANZ FÜHMANN
könyvtára

Franz Fühmann (1922-1984) a 20. század második felének német nyelvű írói sorában a legfontosabbak egyike; híre még életében messze meghaladta az NDK határait. Mintegy 17 ezer kötetet felölelő munkskönyvtára a lekülöbözőbb területekre kiterjed. Saját alkotó tevékenységéhez kapcsolódó témái: a 18. - 20. sz. német nyelvű irodalma; a 19. - 20. angol és francia irodalma; egyetemes mesegyűjtemények; mitológia, képzőművészet, filozófia, vallás, történelem, politika, szociológia, lélektan, pszichoanalízis, bányászati szakkönyvek, kézikönyvek, lexikonok.

Figyelemre méltó az értékes első kiadások (főleg expresszionisták) szép száma, valamint felettébb ritka magánnyomtatványok. Ezek között gyakran fordulnak elő az eredeti grafikai munkákat tartalmazók.

A költő és az ember Franz Fühmann-t megillető nagyrabecsülés mércéjének tekinthető a több mint 5 folyóméternyi dedikált példány. A hosszú sorban két német irodalmi Nobel-díjas is szerepel.

Minden irodalmi kutató, Fühmann írásait szerető olvasó számára páratlanul fontosak a szövegeket kísérő fekjegyzések, gyakran színes széljegyzetek, kartotékok, cédulák, valamint 6 tömött kartotékdoboz. Jellemző a könyvekhez közvetlenül kacsolódó aláírásos minősítő jegyzetek nagy száma.

önyvek és folyóiratok mellett tematikusan gyűjtött anyagok (füzetek, brosúrák, fotók, térképek, művészeti nyomtatványok találhatók a könyvekben. Továbbá: kéziratok, gépelések, ötletek, más alkotók-olvasók észrevételei, levelek és képeslapok (pl. Uwe Greßmann, Rainer és Sarah Kirsch Wolfgang Hilbig, Christa Wolf és mások levelei. Franz Fühmann könyvtára ugyanis jellegét tekintve nem csak magánkönyvtár, munka- és hagyatéki könyvtár is egyben. Könyveit még életében három helyen őrizte, használta: berlini lakásán (Strausberger Platz, 1.), munka- és lakóhelyén, Märkisch-Buchholz-i "viskójában"; a Berlini Központi és Tartományi Könyvtárban.

A 2003-as évvel kezdődően első ízben került összeállításra ez az egyedülálló könyvgyűjtemény a Berlini Központi és Tartományi Könyvtár Történeti Gyűjteményében, lehetővé téve a kutatás, hála az áttekinthető és szakágak szerinti csoportosításnak.

Volker Scharnefsky

Link: Zentral- und Landesbibliothek Berlin - Historische Sammlungen