german  english  italy  poland  spain  hungary  lettland  sweden  Färöer  japan  serbia  france  russia

Franča Fīmaņa bibliotēka

Francis Fīmanis ir viens no nozīmīgākajiem divdesmitā gadsimta otrās puses vācu rakstniekiem, un jau dzīves laikā viņš bija pazīstams arī ārpus Vācijas Demokrātiskās Republikas robežām. Viņš bija liels grāmatu mīļotājs un to kolekcionārs. Viņa pētniecības bibliotēkā ir apmēram 17 000 sējumu, pārstāvot dažādu nozaru literatūru. Cieši saistīta ar viņa paša literārajiem darbiem ir bibliotēkā atrodamā 18. līdz 20. gadsimta vācu literatūra, 19. un 20. gadsimta angļu un franču literatūra, pasaku krājumi, mitoloģija, māksla, filozofija, reliģija, vēsture, politika, socioloģija, psiholoģija un psihoanalīze, arī nozaru literatūra par kalnrūpniecību un daudz uzziņu literatūras un vārdnīcu.

Šeit arī atrodas liels daudzums pirmizdevumu (īpaši no ekspresionistiskās literatūras) un daži ļoti reti sastopami privāti drukātie izdevumi ar niecīgu tirāžu, kā arī grāmatas ar oriģināliem grafiskiem darbiem.

To, cik ļoti Francis Fīmanis ir ticis novērtēts kā rakstnieks un cilvēks, var mērīt pēc 5 metru garā un nepārtrauktā veltījumu saraksta, kur starp daudziem pazīstamiem vārdiem ir arī divi Nobela prēmijas laureāti literatūrā.

Katrs literatūrzinātnieks, pētnieks un Fīmaņa pazinējs īpaši novērtēs viņa unikālos (bieži arī krāsainos) marķējumus, piezīmes uz lappušu malām un piezīmju lapiņām, kas atrodamas viņa bibliotēkas grāmatās, un ar tām saistīto kartotēku, kur 6 kartotēkas kastes ir piepildītas ar kartotēkas kartītēm, kas arī ir bibliotēkas sastāvdaļa. Fīmanim tipiski bija arī parakstīties uz grāmatu titullapas, lai grāmatu varētu atpazīt.

Līdzās grāmatām un laikrakstiem var atrast arī tematiski saistītus rakstus no laikrakstiem un to izgriezumiem, no dažādiem žurnāliem un brošūrām, kā arī fotogrāfijas, kartes, attēlizdevumus un citas līdzīgas lietas. Šeit var arī atrast daudzus ar roku vai mašīnrakstā rakstītus manuskriptus, viņa darbus to sākotnējā stadijā vai pierakstus, kā arī citu autoru rakstītus manuskriptus, arī pastkartes un vēstules, ko viņam adresējuši Uve Gresmanis (Uwe Greßmann), Rainers un Sāra Kirši (Rainer und Sarah Kirsch), Volfgangs Hilbigs (Wolfgang Hilbig), Krista Volfa (Christa Wolf) un daudzi citi. Franča Fīmaņa bibliotēka tādējādi ir ne tikai pētniecības bibliotēka, bet ir arī uzskatāma par mantojuma bibliotēku.

Franča Fīmaņa bibliotēka viņa dzīves laikā atradās trīs dažādās vietās. Viena tās daļa bija viņa dzīvoklī pie Štrausbergas laukuma, otra daļa atradās viņa darbavietā Merkišbuholcā un pēdējā – Berlīnes dzīvoklī, kurš bija savienots ar veikalu. Kopš 2003. gada sākuma šis vienreizējais grāmatu krājums ir atrodams Berlīnes Centrālās un reģionālās bibliotēkas Vēsturisko kolekciju fondā, kur tas, pārskatāmi sakārtots pa nozarēm, ir pieejams pētniecībai.


buchFolkers Šarnefskijs

Saite uz Berlīnes Centrālās un reģionālās bibliotēkas Vēsturisko kolekciju fondu: Zentral- und Landesbibliothek Berlin - Historische Sammlungen