german  english  italy  poland  spain  hungary  lettland  sweden  Färöer  japan  serbia  france  russia

Biblioteka Franca Fuhmana

Franc Fuhman (1922-1984), jedan od najznačajnijih nemačkih pisaca druge polovine dvadesetog veka i već tokom svog života poznat daleko van granica DDR, bio je neuporediv ljubitelji knjige i sakupljač knjiga. Njegova, 17000 knjiga velika biblioteka, obuhvata literaturu iz različitih oblasti. Tesno povezani sa njegovim književnim delom, su njegovi glavni prioriteti nemačka književnost 18. do 20. veka, engleska i francuska književnost 19. i 20. veka, zbirke bajki, mitologije, umetnosti, filozofije, religije, istorije, politike, sociologije, psihologije, psihoanalize, ali i literatura o rudarstvu i puno enciklopedija.

Veliki broj vrednih prvih izdanja (posebno ekspresionističke literature) i neke veoma retke, privatno štampane knjige, malog tiraža, kao i knjige sa originalnim grafičkim radovim su među njima.

Kao merilo visokog poštovanja pesnika i čoveka Franca Fuhmana može se u njegovoj biblioteci videti preko 5 metara nanizanih knjiga sa ličnom posvetom. Pored dva nobelovaca, spisak uglednih imena je veoma dugačak.

Jedinstvena i na taj način za svakog književnog naučnika, istraživača i poznavaoca Franca Fuhmana posebno interesantna su bezbrojna (često u boji) podvlačenja i beleške u knjigama. Kutije pune kartice (6 ormara za kartoteku sa potpuno ispisanim karticama) takođe spadaju u biblioteku. Za njegovu kartoteku je tipična identifikacija knjiga po naslovnoj strani, sa naslovom knjige i njegovim potpisom.

Pored knjiga i časopisa, mogu se naći i novinski članci, knjižice i brošure, kao i fotografije i mape; ali ne samo to, već i mnogo rukom pisanih rukopisa, beleški, kao i razglednice i pisma (njegova dopiska sa Uve Gresmanom, Rainerom i Sarom Kiršom, Volfgangom Hilbigom, Kristom Volf i drugima).
Biblioteka Franca Fuhmana nije samo njegova radna biblioteka nego i velika zaostavština.

Biblioteka Franca Fuhmana je tokom njegovog života bila podeljena u tri lokacije: nalazila se u njegovom stanu na Trgu Strausberger, u vikendici u Markiš-Buholzu i u jednom lokalu u Berlinu. Sada po prvi put ova jedinstvena zbirka knjiga je od 2003. godine dostupna i široj javnosti, i to u istorijskoj zbirci Centralne biblioteke u Berlinu i stoji tamo, jasno sortirana i podeljena, na raspolaganju i u svrhu istraživanja.


Volker Scharnefsky

Link: Zentral- und Landesbibliothek Berlin - Historical Collections