german  english  italy  poland  spain  hungary  lettland  sweden  japan  Färöer  serbia  france  russia  czech

 

Mezinárodní kruh přátel Franze Fühmanna

Vítáme Vás na stránkách věnovaných spisovateli

Franzi Fühmannovi,

který se narodil 15.1.1922 v Rokytnici nad Jizerou, dnešní Česká Republika,
tehdy Československo -
a zemřel 08.07.1984 v Berlíně, tehdejší Východní Berlín.

V jeho životě a díle se neopakovatelně odrážejí systémové boje a převraty v Evropě ve 20.století.

Jednotlivé informace k životním etapám najdete pod odkazem Biografisches a www.lyrikwelt.de/autoren.

Tvorba a literární odkaz Franze Fühmanna je pro Mezinárodní kruh přátel Franze Fühmanna, ®Franz Fühmann Freundeskreis, (kontakt: paul.alfred.kleinert⸢at⸣web.de), závazkem. Mezinárodní kruh přátel Franze Fühmanna si klade za cíl udržovat a šířit ve společnosti povědomí o jeho životě a díle.

Valná část literární pozůstalosti Franze Fühmanna se nachází v Akademii umění (Akademie der Künste) v Berlíně (odpovědná pracovnice: Bettina Köhler),
Pracovní knihovna a menší část pozůstalosti v historických sbírkách Ústřední a státní knihovny v Berlíně (odpovědný pracovník: Volker Scharnefsky, scharnefsky@yahoo.de), Hinstorff Verlag v Rostocku se zavázal k vydávání Fühmannova díla (odpovědný redaktor: Thomas Gallien, thomas.gallien@hinstorff.de).

S potěšením Vás na našich webových stránkách vítáme a zveme vás, abyste se stali členem Mezinárodního kruhu přátel Franze Fühmanna (www.franz-fuehmann.de), člena Pracovní skupiny literárních společností a Muzeí literatury, (www.alg.de).

 
V roce 2018 byl iFFF Pracovní skupinou pro literární společnosti a památníky oceněn cenou Hartmuta Vogela (viz také „Archiv 2018“ na tomto webu).

 
Zpráva z tisku: Hartmut-Vogel-Preis 2018 za zprostředkovávání literatury (použití finanční odměny je v souladu s rozhodnutím koordinačního výboru iFFF a je zobrazeno v části „Kontakt“ na tomto webu pro všechny členy; fakturační položky a vyúčtování iFFF

DE52 100 100 100 145 623 194 jsou k dispozici).

Logo

Zodpovědný za podporu „facebooku“ Paul-Sten Marquaß

  FFF je členem „ALG“ (kontakt: Paul Alfred Kleinert, viz výše „Kontakt“) a Sítě nadací a vzdělávání v Německé spolkové asociaci nadací“ (kontaktní osoby: Torsten Woitke a Paul Alfred Kleinert, viz výše "Kontakt") na tomto webu).

 
Nenesem žádnou odpovědnost za obsah jiných webových stránek, ať už jde o obsah nebo design, i když jsou propojeny s našimi webovými stránkami (často na vyžádání). Také názory a názory vyjádřené na těchto webových stránkách nejsou samy o sobě našimy názory.